U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen

Internationale St. Alzheimer Onderzoek (ISAO)

Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en de behandelingsmethoden voor de ziekte van Alzheimer te ondersteunen en voorlichting te geven over de ziekte.


Hoe zijn de baten in 2012 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Check of er toestemming is

Om na te gaan of een fondsenwerver een vergunning heeft om geld in te zamelen in een openbare ruimte, kunt u contact opnemen met uw gemeente. Wanneer er sprake is ->

Doelstellingen

Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en de behandelingsmethoden voor de ziekte van Alzheimer te ondersteunen en voorlichting te geven over de ziekte.

Copyright, 2014 CBF - Proclaimer

Made by BVH, Online Department and Bratpack internetdiensten