U kunt naar beneden scrollen

Collecterooster

Het CBF stelt jaarlijks, op voorstel van de Stichting Collecteplan, een rooster vast waarin aan grote landelijk collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. De fondsen op het collecterooster krijgen desgevraagd als enige een collectevergunning van de gemeenten voor de betreffende periode. De ‘vrije’ perioden zijn beschikbaar voor andere instellingen. Slechts in goed overleg tussen de betrokken instelling en de gemeente in kwestie zijn hierop uitzonderingen mogelijk.

De collecteweek loopt van zondag t/m zaterdag. Of er door de collecterende instelling daadwerkelijk op zondag mag worden gecollecteerd, is afhankelijk van de voorwaarden die door de gemeente worden gesteld bij de afgegeven collectevergunning.

Collecteroosters per gemeente
Op het collecterooster per gemeente kunt u - behalve de collecten waarvoor uw gemeente een vergunning heeft afgegeven – ook zien aan welke bedrijven de gemeente een vergunning heeft verleend voor het werven van donateurs. De donateurwerving gebeurt doorgaans in winkelstraten, maar kan ook huis-aan-huis zijn.

Het CBF vult het landelijke rooster in, maar weet niet welke gemeente aan welke organisatie een vergunning verleent voor de vrije periodes. Gemeenten hebben de mogelijkheid de lokale collectes zelf in te vullen. 

Collecteopbrengsten

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

NB. Rooster 2016: Nationaal Fonds Kinderhulp heeft de mogelijkheid in week 17 (24 t/m 30 april) te collecteren in gemeenten waar vanwege eventuele meivakanties niet gecollecteerd kan worden in week 19 (8 t/m 14 mei). Nationaal Fonds Kinderhulp regelt dat zelf met de betreffende gemeenten.

NB. Rooster 2017: Extra mogelijkheid voor Jantje Beton.
De officiële collecteweek van Jantje Beton is van 12-18 februari. Het Algemeen Bestuur van de Stichting Collectenplan heeft ingestemd met een extra uitwijkmogelijkheid in de aansluitende week op het rooster omdat Jantje Beton veelal collecteert met kinderen. Dat is in het donker minder prettig.
De week dat Jantje Beton niet collecteert in uw gemeente is een vrije periode.

Copyright, 2016 CBF - Proclaimer