U kunt naar beneden scrollen

CBF-beoordelingen

Per 1 januari 2016 stopt het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) met de verstrekking van keurmerken en certificaten aan fondsenwervende goededoeleninstellingen. Het keurmerkstelsel wordt vervangen door een erkenningstelsel.

Het CBF-Keurmerkstelsel is opgenomen in de ConsuWijzer die wordt uitgegeven door de Autoriteit Consument & Markt.

Wat betekent onafhankelijkheid van het CBF?

Zie hier onder voor verdere informatie over de beoordelingen van het CBF.

Onder een klein goed doel verstaat het CBF:
Een fondsenwervende instelling waarvan de som der baten niet groter is dan 500.000 euro per jaar.
Een kansspelbegunstigde die niet meer dan 500.000 euro per jaar verantwoordt van een kansspelvergunninghouder.

Fondsenwervende instellingen moeten minimaal drie jaar als zodanig actief zijn in Nederland. 

Voor een beoordeling in de hoedanigheid van een fondsenwervende instelling komt in aanmerking:
‘Een naar Nederlands recht opgerichte stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die voor realisering van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende doelstellingen door middel van fondsenwerving een beroep doet op de publieke offervaardigheid. Onder fondsenwerving wordt verstaan dat de aldus verkregen gelden vrijwillig zijn afgestaan, geen of geen evenredige tegenprestatie vormen voor geleverde goederen of diensten en dat er geen rechten voor zorg of hulp aan kunnen worden ontleend.’

Voor een beoordeling in de hoedanigheid van kansspelbegunstigde instelling komt in aanmerking:
‘Een naar Nederlands recht opgerichte stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die voor de realisering van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende doelstellingen gelden verkrijgt van een kansspelvergunninghouder zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen en die niet tevens een fondsenwervende instelling is. Een kansspelbegunstigde die door middel van fondsenwerving een beroep doet op de publieke offervaardigheid wordt in dit kader gezien als een fondsenwervende instelling.’

Het CBF heeft geen oordeel over de doelstelling van een organisatie en gaat niet ter plekke zelf controleren of de projecten worden uitgevoerd maar vereist verantwoording daarvan en transparantie door de instelling.

 

Copyright, 2016 CBF - Proclaimer