Hoe zijn de baten in 2016 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.