Skip to main content
Close Menu

ALAS Rescue Team, Ver.

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving van de instelling, te vinden onder het tabblad Documenten (indien aanwezig).

Scroll horizontaal voor meer info
  2013 2014 2015 2016 2017
Controleverklaring van de accountant  
1 = Goedkeurende controleverklaring.
2 = Controleverklaring met een oordeelsonthouding.
3 = Controleverklaring met een beperking.
4 = Beoordelingsverklaring.
5 = Samenstellingsverklaring.
6 = Controleverklaring met afkeurend oordeel.
7 = Verklaring kascommissie.
 
Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving  
De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving.
0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Bestedingspercentage baten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten. (RJ 650, art. 423)
93,6%90,3%82,3%92,9%0,0%
Bestedingspercentage lasten  
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten.(RJ650, art. 423)
93,5%88,9%85,9%88,9%0,0%
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
- Giften en donaties42.709,2552.853,0457.338,7453.350 
- Eigen loterijen en prijsvragen (etc.)1.230,14375,452.577,944.886 
Baten uit eigen fondsenwerving43.939,3953.228,4959.916,6858.236 
Som van de geworven baten43.939,3953.228,4959.916,6858.236 
Som van de baten43.939,3953.228,4959.916,6858.236 
LASTEN:
- (Directe) dienst- en hulpverlening41.107,1548.058,9249.319,2854.117 
Totaal besteed aan doelstellingen41.107,1548.058,9249.319,2854.117 
- Kosten beheer en administratie2.848,865.983,328.084,746.790 
Som van de lasten43.956,0154.042,2457.404,0260.907 
Saldo voor financiŽle baten en lasten-16,62-813,752.512,66-2.671 
Saldo van baten en lasten-16,62-813,752.512,66-2.671 
Liquide middelen9.133,146.331,378.9036.232 
Totaal vlottende activa9.133,146.331,378.9036.232 
Totaal activa9.133,146.331,378.9036.232 
Reserves
- Overige reserves   6.232 
- [Historie] Reserves9.133,146.331,378.903  
Totaal reserves9.133,146.331,378.9036.232 
Totaal reserves en fondsen9.133,146.331,378.9036.232 
Totaal passiva9.133,146.331,378.9036.232