Skip to main content
Close Menu

Landschap Overijssel

Begunstigden: Dieren, Natuurgebieden

Gemiddeld
aantal FTE's

50,10 2017

Aantal
vrijwilligers

7.500 2017

Aantal
Collectanten

6 2017

Organisatie

Directie-bestuurder Directeur-bestuurder: de heer van Olst
Raad van Toezicht Voorzitter: de heer A.H. Flierman
Lid: mevrouw A. Klein Lebbink
Lid: de heer H.M. Korte
Lid: de heer J.G. Leemhuis
Lid: mevrouw W.H.M. Paalman-Vloedgraven
Lid: de heer R.G. Welten
Beloningsbeleid Landschap Overijssel wordt geleid door 1 directeur/bestuurder. Deze is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen. De heer Van Olst ontving een beloning conform de Cao Natuur en Landschap, ondernemingsdeel DeLandschappen van 129.961 euro over 2016.

De Raad van Toezicht heeft haar activiteiten onbezoldigd verricht. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders.

De medewerkers worden bezoldigd conform de Cao Natuur en Landschap, ondernemingsdeel DeLandschappen.

Contact

Statutaire naam Stichting Landschap Overijssel
Postadres Poppenallee 39
Postcode 7722 KW
Plaats DALFSEN
Provincie Overijssel
Sector Natuur en milieu,
Telefoon 0529 - 401 731
Website http://www.landschapoverijssel.nl
E-mail info@landschapoverijssel.nl
Rekeningnummer donaties NL93 INGB 0008 6231 98
KvK 41022135
RSIN 002934243
Oprichtingsdatum 28-12-1932

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.