Skip to main content
Close Menu

Landschap Overijssel, St.

Begunstigden: Dieren, Natuurgebieden

Gemiddeld
aantal FTE's

46,70 2016

Aantal
vrijwilligers

7.000 2016

Organisatie

Directie-bestuurder Directeur-bestuurder: de heer J. van Olst
Raad van Toezicht Voorzitter: de heer A.H. Flierman
Lid: mevrouw A. Klein Lebbink
Lid: de heer H.M. Korte
Lid: de heer J.G. Leemhuis
Lid: mevrouw W.H.M. Paalman-Vloedgraven
Lid: de heer R.G. Welten
Beloningsbeleid Landschap Overijssel wordt geleid door 1 directeur/bestuurder. Deze is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen. De heer Van Olst ontving een beloning conform de Cao Natuur en Landschap, ondernemingsdeel DeLandschappen van 129.961 euro over 2016.

De Raad van Toezicht heeft haar activiteiten onbezoldigd verricht. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders.

De medewerkers worden bezoldigd conform de Cao Natuur en Landschap, ondernemingsdeel DeLandschappen.

Contact

Statutaire naam Stichting Landschap Overijssel
Postadres Poppenallee 39
Postcode 7722 KW
Plaats DALFSEN
Provincie Overijssel
Sector Natuur, milieu en wildlife,
Telefoon 0529 - 401 731
Website www.landschapoverijssel.nl
E-mail info@landschapoverijssel.nl
Rekeningnummer donaties NL93 INGB 0008 6231 98
KvK 41022135
RSIN 002934243
Oprichtingsdatum 14-02-1980