Skip to main content
Close Menu

KNCV Tuberculosefonds

Begunstigden: Gedetineerden, Kinderen, Minima, PatiŽnten, Vluchtelingen

Gemiddeld
aantal FTE's

501,00 2017

Organisatie

Directie-bestuurder Algemeen directeur: mevrouw C.S.B. van Weezenbeek
Raad van Toezicht Voorzitter audit cie: mevrouw M.C. van der Sluijs-Plantz
Voorzitter: mevrouw M.C.B. Visser
Vicevoorzitter: de heer A.A.H.M. van Dijk
Lid: de heer J.H. van 't Hag
Lid: de heer R.E. van der Hoeven
Lid: mevrouw W.E. Meijer-Veldman
Lid: de heer J.H. Richardus
Beloningsbeleid Uitleg over de bezoldiging van de bestuurder
De Raad van Toezicht, bestaande uit zeven personen, heeft per september 2013 een algemeen directeur (bestuurder met statutaire bevoegdheid en eindverantwoordelijkheid) aangesteld. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak onbezoldigd. De algemeen directeur is werknemer van KNCV Tuberculosefonds en ontvangt een salaris.

Het bruto jaarsalaris van de algemeen directeur bedraagt in 2017 ?131.256. De kosten inclusief werkgeverslasten en vergoedingen bedragen ? 158.535. De algemeen directeur is voor 40 uur in de week in dienst van KNCV Tuberculosefonds. Het genoemde salaris is op jaarbasis.

De afspraken ten aanzien van de beloning van de bestuurder zijn op drie manieren getoetst:
1. Wet Normering Topinkomens
De WNT-norm betreft het belastbaar jaarinkomen inclusief belaste vergoedingen/bijtellingen, werkgeversbijdrage in de pensioenlasten en overige beloningen. De grens voor de WNT is voor 2017 bepaald op ? 181.000. Het salaris van de bestuurder zit hieronder.
2. Norm Goede Doelen Nederland
De norm die Goede Doelen Nederland hanteert, gaat uit van salaris, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. In de norm wordt onder meer rekening gehouden met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. De uitkomst van de toetsing is dat de beloning van de algemeen directeur binnen de norm van ? 146.000 ligt (organisatie categorie K en weging 100%).
3. DG-norm
De DG-norm (MFS II norm) is eind 2009 geÔntroduceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en eist van hulporganisaties dat de directeur niet meer verdient dan een basissalaris van een directeur-generaal op een ministerie. De norm die hiervoor is gesteld op 168.000 euro, op basis van een 40-urige werkweek. Het salaris van de bestuurder voldoet aan deze norm.

De Raad van Toezicht beoordeelt het beloningsniveau van de bestuurder als passend bij de capaciteiten en competenties vereist voor het succesvol en gezaghebbend invullen van de functie met een dergelijke (internationale) statuur en (eind)verantwoordelijkheid.

De bezoldiging van de bestuurder en bovenstaande toelichting worden tevens verantwoord in het jaarverslag van KNCV Tuberculosefonds, daarbij het voorgeschreven stramien van Goede Doelen Nederland volgend.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een reiskostenvergoeding en een vacatievergoeding van 100 euro per bijgewoonde vergadering.

Contact

Statutaire naam Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose (KNCV)
Postadres Postbus 146
Postcode 2501 CC
Plaats DEN HAAG
Provincie Zuid-Holland
Sector Medisch onderzoek en preventie,
Telefoon 070 - 416 72 22
Website http://www.kncvtbc.org
E-mail info@kncvtbc.org
Rekeningnummer donaties NL37 INGB 0000 0001 30
KvK 40408837
RSIN 002602684
Oprichtingsdatum 27-09-1903

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.