Skip to main content
Close Menu

Aidsfonds

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Gemeenschappen, Jongeren, LHTB, Minderheden, Overig

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): D
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-07-2013

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

Per 1 december 2016 gaan Stop Aids Now! en Aids Fonds verder onder de naam Aidsfonds.

Doelstellingen

1. De Stichting heeft ten doel:
a. het stimuleren en vergroten van de omvang en de kwaliteit van de Nederlandse bijdrage aan de nationale en de internationale strijd tegen hiv/aids en andere soa evenals aan de ondersteuning en zorg voor mensen die leven met hiv/aids of een andere soa;
b. het voortzetten en verder ontwikkelen van de doelstellingen van de Stichtingen waaruit de Stichting is voortgekomen, te weten: Stichting Aids Fonds ? Soa Aids Nederland, de Stichting STOP AIDS NOW! en de Stichting Aids Fonds ? STOP AIDS NOW! ? Soa Aids Nederland (voorheen Stichting Werkmaatschappij Soa Aids);
c. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

a. het verder ontwikkelen en het stimuleren van de uitvoering van het nationaal en internationaal aids- en soa beleid (pleitbezorging);
b. het ontwikkelen en uitvoeren van fondsenwervende activiteiten ter financiering van concrete activiteiten op het terrein van de nationale en internationale strijd tegen hiv/aids en andere seksuele overdraagbare aandoeningen (fondsenwerving);
c. financiŽle steun te verlenen aan activiteiten van organisaties op het terrein van de aan hiv/aids en/of soa gerelateerde zorg, preventie en onderzoek (fondsenbesteding);
d. het bevorderen van de betrokkenheid van de Nederlandse samenleving bij mensen met hiv/aids en andere seksuele overdraagbare aandoeningen en het beleid terzake daarvan, door middel van bijvoorbeeld scholing, advisering en het organiseren van bijeenkomsten (voorlichting);
e. het ontwikkelen en uitvoeren van programma?s gericht op het publiek, of specifieke groepen daarbinnen, professionals en overheden (uitvoering).

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.