U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

KNCV Tuberculosefonds, Ver.

Begunstigden: Zieken, Armen, Asielzoekers, Gevangenen, Kinderen/Jeugdigen, Migranten

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-07-1998

Wat houdt de erkenning in?

Dit betekent dat de fondsenwervende organisatie voldoet aan de door de sector opgestelde normen, die door toezichthouder CBF zijn getoetst.

De organisatie is getoetst op missie/maatschappelijke waarde, middelen, activiteiten & organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en omgang met belanghebbenden.

Het CBF heeft geen oordeel over de doelstelling van een organisatie en gaat niet ter plekke zelf controleren of de projecten worden uitgevoerd maar vereist verantwoording daarvan en transparantie door de instelling.

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De wereldwijde eliminatie van tuberculose door ontwikkeling en implementatie van effectieve, efficiŽnte en duurzame tbc-bestrijdingsstrategieŽn.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2015 was KNCV actief in meer dan 25 landen in Europa, Afrika en Centraal en Zuidoost AziŽ, met als speerpunten onder andere:
ō Aanpak van tuberculose onder kinderen, door het betrekken en trainen van lokale gezondheidswerkers. Uit een pilot in Vietnam blijkt dat met deze aanpak het aantal jeugdige tbc-patiŽnten met 70 tot 90% kan verminderen.
ō Systemen opgezet voor de invoering van nieuwe levensreddende medicijnen tegen resistente tuberculose in o.a. Centraal AziŽ.
ō Door betere voorlichting zoeken mensen sneller medische hulp in o.a. Nigeria, waar 2/3 van alle tbc-patiŽnten nog onontdekt blijft
ō Trainen en ondersteunen van patiŽntengroepen en lokale community organisaties, die cruciaal zijn in de begeleiding van patiŽnten om de lange en zware tbc-behandeling af te maken
ō De snelle GeneXpert laboratoriumtest beschikbaar gemaakt voor veel meer mensen, inclusief opleiden van lokaal personeel voor gebruik, onderhoud en follow-up
ō Advies voor het screenen van asielzoekers in Nederland en een preventieve aanpak om tuberculose verder terug te dringen
ō Op regionaal, nationaal en internationaal niveau bijgedragen aan beleid, richtlijnen, checklists en andere hulpmiddelen zodat kennis optimaal wordt gedeeld.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Verbetering van de tuberculosebestrijding binnen de gezondheidssystemen van landen door middel van kennisoverdracht en Ėuitwisseling, epidemiologisch onderzoek, capaciteitsopbouw, beleidsontwikkeling, patiŽntenondersteuning en pleitbezorging voor een goede aanpak bij beleidsmakers

Beleidsplan