Skip to main content
Close Menu

KiKa

Begunstigden: Kinderen, PatiŽnten

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): D
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-05-2010

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn, minder strijd, meer genezing en kwaliteit.
Het ondersteunen van de kinderoncologiezorg.
Het geven van voorlichting op het gebied van kinderkanker, teneinde bewustwording en, voor zover ondersteunend, attitudeverandering en gedragsverandering bij kinderen en volwassenen te bewerkstelligen.
Meer specifiek streeft de stichting naar verhoging van de genezingskans, verbetering van de kwaliteit van de behandeling en vermindering van bijwerkingen na de behandeling.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De wetenschappelijke onderzoeken die KiKa financiert en die plaatsvinden in de zeven Kinderoncologische centra hebben tot verschillende resultaten geleid op het gebied van meer genezing en meer kwaliteit van leven. Op www.kika.nl staan alle onderzoeken beschreven inclusief voortgang en conclusie.
Concreet is het genezingspercentage gestegen van 70% in het jaar 2000 naar 75% tot op heden. Daarnaast zijn er twee specifieke onderzoeken met baanbrekend resultaat, meer informatie hierover is te lezen op http://www.kika.nl/3.2-lopende-onderzoeken/onderzoek.html.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het ontwikkelen van steeds effectievere behandelingsmogelijkheden om kanker onder kinderen te genezen en het doorontwikkelen van vriendelijkere behandelmethodes, het exploiteren van zeven academische kinderkankercentra die een breed spectrum van kinderoncologie aan kunnen bieden, samenwerking met de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker en het SKION.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.