U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Amnesty International, Afdeling Nederland, Ver.

Begunstigden: Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlogsgeweld, Vluchtelingen, Gevangenen
Collecteweek: 05-03-2017 t/m 11-03-2017

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-01-1999

Wat houdt de erkenning in?

Dit betekent dat de fondsenwervende organisatie voldoet aan de door de sector opgestelde normen, die door toezichthouder CBF zijn getoetst.

De organisatie is getoetst op missie/maatschappelijke waarde, middelen, activiteiten & organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en omgang met belanghebbenden.

Het CBF heeft geen oordeel over de doelstelling van een organisatie en gaat niet ter plekke zelf controleren of de projecten worden uitgevoerd maar vereist verantwoording daarvan en transparantie door de instelling.

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van vereniging Amnesty International.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Amnesty International is een wereldwijde beweging die opkomt voor mensenrechten zoals vast gelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Amnesty is niet gebonden aan enige politieke, religieuze, economische of ideologische stroming of belangengroep. Amnesty werkt voor de mensenrechten in alle landen: democratieŽn en dictaturen, met een rechtse of een linkse regering. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk en neemt voor acties en onderzoek geen geld aan van overheid of politiek.

Onderzoek
Amnesty onderzoekt op alle continenten of de mensenrechten worden nageleefd. Onze onderzoekers interviewen slachtoffers, wonen rechtszaken bij, praten met advocaten, artsen en mensenrechtenverdedigers en ontmoeten regeringsvertegenwoordigers. Hun onderzoeksgegevens vormen de basis voor Amnesty-rapporten en acties.

Lobby & Actie
Met acties en publiekscampagnes bevorderen we de mensenrechten en komen we op voor slachtoffers. Massale actie werkt: autoriteiten en bedrijven die weten dat de wereld over hun schouder meekijkt, zijn eerder geneigd zich aan de regels te houden. Via lobby proberen we de mensenrechten een prominente rol te geven in het binnen- en buitenlands beleid van onze regering. Wij lobbyen ook bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor schendingen, bij andere regeringen en bij organisaties als de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Bewustwording
Over de hele wereld maakt Amnesty mensen bewust van het belang van de mensenrechten. In Nederland geven we voorlichting via grote publieksacties en verzorgen we lessen op scholen. Onrecht brengen we via de media en publiekscampagnes onder de aandacht van het publiek.