Skip to main content
Close Menu

Peerke Donders Stichting

Begunstigden: Chronisch zieken, Jongeren, Mensen met een beperking, Ouderen, Studenten, Overig

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): A
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-03-2010

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

1. De stichting heeft ten doel:
Het verlenen van hulp bij de bestrijding van lepra.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het geven van voorlichting in Nederland over de bestrijding van lepra,
b. het verzamelen van geldmiddelen ter realisering van de genoemde doelstelling van de stichting,
c. het onderhouden van contacten met rechtspersonen die een soortgelijke doelstelling als de stichting hebben.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Laos:
In de lepradorpen Ban Soun Si Valai en Ban Sob Pung zijn de noodzakelijke activiteiten zoals beschreven in de vorige jaarverslagen uitgevoerd. Dit betrof een waterleiding systeem, sanitaire voorzieningen, reparaties aan huizen en begeleiding bij verhuizing terug naar het dorp.
Het restende geldbedrag wordt besteed aan de laatste activiteiten in Ban Sob Pung:
1. Waterdrukreductiesysteem om het drinkwatersysteem tijdens regentijd te garanderen.
2. Bouw van een kleine Sala (vergaderruimte) en
3. Bouw van een eenvoudige mechanische werkplaats.

Cambodja:
PDS richt zich hier met name op scholing, van basisonderwijs tot universiteit, sociale rehabilitatie van gestigmatiseerde (voormalig) leprapatiŽnten,en op het verstrekken van microkredieten.
1. De studies van 9 studenten werden betaald, alsmede bijdrages in schoolkosten voor 20 kinderen.
2. Ten behoeve van het lopende sociaal rehabilitatie programma werden de salarissen van een outreach worker en een support worker gefinancierd. Deze organiseren cursussen, voorlichting en begeleidingsprogramma's om voormalig leprapatiŽnten weer volwaardig in de samenleving te kunnen laten deelnemen. hierbij hoorden ook zaken als computers, voorlichtings-, les- en demonstratiematerialen.
3. Ook werden weer microkredieten (voor aanschaf van oa varkens en koeien) gefinancierd voor zo'n 20 families.

Vietnam:
1. Het mobiele prothese team dat volledig door PDS wordt gefinancierd verschafte ruim 300 mensen nieuwe protheses, voor ruim 400 voormalig patiŽnten werden reparaties verricht.
2. Het voedselhulp programma aan hoogbejaarde hulpbehoevende leprapatiŽnten voorzag ruim 200 mensen van aan aanvullend pakket.
3. In het huizenbouw project zijn 5 huisjes voor leprafamilies opgeleverd alsmede 3 waterleiding systemen.
4. Het oogzorg project wordt langzaam afgebouwd; patiŽnten kunnen inmiddels bij de reguliere gezondheidszorg terecht.

We hebben alle aanvragen kunnen honoreren. De samenwerking met de Leprastichting/NLR is geÔntensiveerd. Hiertoe wordt een deel van de overhead kosten van de administratie en patiŽnt volgsystemen op het Zuid-Oost AziŽ regio kantoor van NLR betaald.

Ook is er in de organisatie een begin gemaakt met een nieuwe website en zijn nieuwe medewerkers begonnen met het opzetten en inventariseren van mogelijkheden voor fondsenwerving via de nieuwe media.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het verstrekken van leningen aan leprapatiŽnten om een eigen inkomensvoorziening te bewerkstelligen, het verstrekken van studiebeurzen gericht op het volgen van een universitaire opleiding aan jongeren die zelf lepra gehad hebben of uit een gezin komen dat door lepra gedupeerd is.
De jongeren die met hun studie bezig zijn wordt gevraagd af en toe een tegenprestatie te leveren. Bijvoorbeeld een Sala te schilderen, maar ook voorlichting te geven aan andere jongeren die lijden onder het stigma van de Lepra.
Geprobeerd wordt een alumnikring op te zetten van afgestudeerde jongeren die kunnen assisteren in het geven van voorlichting en die elkaar kunnen steunen bij hun intreden in de maatschappij.
Enkele support workers worden in Cambodja gefinancierd om als oud-leprapatiŽnten anderen te begeleiden.
In Vietnam wordt nog een aantal zeer bejaarde leprapatiŽnten van enig aanvullend voedsel voorzien. Noodzakelijk omdat andere organisaties deze hulpverlening niet uitvoeren en van regeringswege te weinig ondersteuning wordt geboden.
De huizenbouw voor leprapatiŽnten wordt zeer nauwkeurig bekeken of het noodzakelijk is. In de loop van de jaren zijn er 120 huizen gebouwd, de verwachting is dat er nu nog enkele per jaar gebouwd moeten worden.
Het protheseproject wordt voortvarend voortgezet.
Een mobiel team reist de dorpen af en monteert nieuwe protheses en repareert oude protheses.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.