Skip to main content
Close Menu

Bio-Kinderrevalidatie

Begunstigden: Kinderen, Mensen met een beperking

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): C
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-01-2000

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

1. Het exploiteren of doen exploiteren van revalidatiecentra, gezondheidskolonies, scholen, tehuizen, dagverblijven en andere inrichtingen voor kinderen en jongeren tot vijfentwintig jaar, al of niet in gezinsverband, die ter verbetering van hun lichamelijke en/of psychische gesteldheid, verzorging, verpleging of revalidatie behoeven.
2. Het uitvoeren van projecten al of niet in samenwerking met andere instellingen, zo mogelijk tot stand gebracht in overeenstemming met het onder 1 van dit artikel bepaalde. Ten aanzien van de leeftijdsgrens kan het bestuur besluiten deze voor een specifiek project buiten werking te stellen.
3. Het bevorderen van onderzoek naar revalidatiemethoden en technieken en de ontwikkeling daarvan.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In het eigen Bio-vakantieoord stelt Bio-Kinderrevalidatie gezinnen met gehandicapte of chronisch zieke kinderen in staat van een onbezorgde vakantie te genieten.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.