Skip to main content
Close Menu

Compassion Nederland

Begunstigden: Jongeren, Kinderen, Vrouwen en meisjes

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): D
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-07-2001

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Compassion gelooft dat ieder kind belangrijk is en dat armoede te verslaan is. Daarom bevrijden wij kinderen van armoede, in Jezus' naam. Via een uniek kindsponsorprogramma zetten we ons in voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden en maken we hen vrij van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Compassion heeft drie programma?s en aanvullende fondsen waarin zij tot en met nu de volgende aantallen kinderen mag helpen:

Child Survival Program (moeder-kind-sponsoring): 265

Kindsponsoring: 30.744

Leadership Development Program: 169

Aanvullende fondsen: ? 1.690.000

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Met onderwijs, voeding, medische zorg, sociale ontwikkeling en geestelijke groei en een briefwisseling met een sponsor in Nederland bevrijdt Compassion in samenwerking met lokale kerken kinderen uit armoede die leven in ontwikkelingslanden.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.