Skip to main content
Close Menu

Prins Bernhard Cultuurfonds

Begunstigden: Algemeen publiek
Collecteweek: 19-05-2019 t/m 25-05-2019

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): D
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-01-1997

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk cultuur, natuur en wetenschap in nationaal (binnen het Koninkrijk der Nederlanden) en internationaal
verband te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door middelen te werven voor, te besteden aan en beschikbaar te stellen voor activiteiten binnen de genoemde werkterreinen.
De Stichting stelt zich ook ten doel het mecenaat te bevorderen en te faciliteren, ten behoeve van cultuur, natuur en wetenschap, alsmede van aanverwante filantropische werkterreinen.
Dit doet zij door voorlichting te geven over de eigen activiteiten en over het belang van mecenaat en filantropie in het algemeen, alsmede door daarvoor middelen te werven en door daarover te adviseren.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Cultuurfonds ondersteunde in 2012 3.541 projecten door 31,3 miljoen euro uit te geven aan cultuur en natuurbehoud. In 2012 ondersteunden we een scala van projecten. Hun grote verscheidenheid komt niet alleen doordat onze vijf werkterreinen sterk uiteenlopen maar ook doordat we ťn nationaal ťn regionaal ťn lokaal actief zijn.

Hieronder een kleine selectie met voorbeelden uit 2012:
Geschiedenis & letteren
- Op het gebied van Geschiedenis & Letteren is Archief Eemland ondersteund met ? 25.000 voor het internetproject Publiekskluis. Ondersteund omdat een generieke erfgoedapplicatie wordt ontwikkeld waarmee gebruikers in staat worden gesteld hun privťarchief te ontsluiten en te bewaren. Dit project sluit direct aan bij de laatste ontwikkelingen in de archiefwereld.

Beeldende kunst
- Op het werkterrein Beeldende kunst is het afgelopen jaar niet alleen aandacht geweest voor projecten die een breed publiek aanspreken, maar met name ook voor projecten die gericht zijn op jongeren.
- Stichting Rijksmuseum Amsterdam ? 250.000 voor de inrichting van het nieuwe auditorium. Met de ondersteuning biedt het Cultuurfonds het Rijksmuseum een gedegen infrastructuur om publiekslezingen en cursussen te organiseren en een podium te zijn voor muziek, debat en film.

Muziek & theater
- Talentontwikkeling, jonge makers, educatie, kleinschalige muziekproducties en theaterfestivals kregen bijzondere aandacht op deze werkterreinen.
- Stichting Akoesticum ? 100.000. Het Nationaal Centrum voor Muziek, Dans en Theater opent in 2014 zijn deuren in de voormalige Mauritskazerne te Ede. Het centrum biedt een onderkomen aan amateurs en professionals. Door het ondersteunen van dit centrum zal met Akoesticum een voor Nederland unieke ontmoetingsplaats voor de podiumkunsten ontstaan.
- Peter de Grote Festival ? 25.000 voor een kamermuziekfestival in Noord-Nederland en een zomeracademie voor jonge muziektalenten. Door dit festival te ondersteuen levert het Cultuurfonds een bijdrage

Monumentenzorg
- Mobiel erfgoed en historische interieurs waren aandachtsgebieden, naast aandacht voor projecten in het kader van `Het Jaar van de Historische Buitenplaatsen?.
- Stichting Kasteel de Haar ? 200.000 voor de aankoop van de historische collectie van de familie Van Zuylen van Nijevelt. Door de aankoop te ondersteunen levert het Cultuurfonds een om deze bijzondere collectie

Natuurbehoud
- Het betrekken van kinderen bij de natuur, `Het jaar van de Bij? en projecten in het kader van `Het Jaar van de Historische Buitenplaatsen? konden rekenen op bijzondere aandacht.
- Stichting Landschap Noord-Holland ? 10.000 voor het restaureren van monumentale bomen en eventueel nieuwe aanplant van bomen langs de beek in het Engelse landschapspark op het landgoed Leyduin te Heemstede. Door het ondersteunen van dit project levert het Cultuurfonds een bijdrage aan de vitale instandhouding van dit landgoed.

Beurzen (diverse werkterreinen)
- Roeland Verhallen ? 15.000 voor zijn PhD Biological Sciences aan University of Cambridge, VK.
Zijn onderzoek betreft de visuele perceptie van de mens en specifiek het vermogen tot gezichtsherkenning en perceptie. Veruit de meeste informatie kan men onttrekken aan iemands gezicht, variŽrend van emotie tot identiteit. Het Cultuurfonds heeft deze kandidaat ondersteund omdat het een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kennis ten aanzien van gezichtsherkenning.

Internationale bijdragen aan cultuur en natuurbehoud
- Elk jaar steunt het Prins Bernhard Cultuurfonds vele mooie initiatieven in Nederland. Daarnaast zijn we, in lijn met onze doelstelling, via de European Cultural Foundation ook actief in Europees verband en steunen we projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Actief in Europees verband via de European Cultural Foundation
- Het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangt elk jaar een bijdrage van de BankGiro Loterij en De Lotto. Daarvan geven we jaarlijks 25 procent aan de European Cultural Foundation (ecf); in 2012 was dit ? 4.843.439. De ecf zet zich op verschillende manieren in voor een cultureel sterk Europa. Zij verstrekt bijdragen aan grensoverschrijdende artistieke en culturele projecten. Zij maakt gebruik van haar eigen kennis en platforms om culturele voortrekkers te steunen en om actief mee te bouwen aan een democratisch en sociaal coherent Europa. Speerpunt van dit beleid is het versterken van de culturele sector in Europa en strategisch belangrijke buurlanden. De ecf doet dit zowel door het stimuleren van jongeren in hun creatieve expressie (Youth & Media Programme) als door het opleiden van culturele managers en het versterken van de culturele infrastructuur in de buurlanden van Europa (European Neighbourhood Programme). Daarnaast zet de ecf zich in voor een sterk Europees cultuurbeleid door middel van lobbywerk en het opzetten van campagnes. In 2012 heeft de European Cultural Foundation, van 4 tot en met 7 oktober, de manifestatie Imagining Europe georganiseerd. Tijdens deze manifestatie kwamen leidende kunstenaars en denkers uit heel Europa bij elkaar om hun kennis uit te wisselen.

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
- Jaarlijks sturen we 2,2 procent van het budget dat beschikbaar is voor ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud naar ons gelijknamige zusterfonds in het Caribisch deel van het Koninkrijk; in 2012 was dit ? 572.104.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Om de doelstelling van het Cultuurfonds te verwezenlijken leggen we ons vooral toe op de onderstaande vier kerntaken. Om de doelstelling en de kerntaken te realiseren, tracht het Cultuurfonds op verscheidene manieren inkomsten te verwerven en die beschikbaar te stellen voor allerlei soorten activiteiten. Met diverse vormen van communicatie geven wij daar ruchtbaarheid aan, evenals aan het belang van mecenaat en filantropie in het algemeen.
Het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed in Nederland.
Het beschrijven van de Nederlandse cultuur en geschiedenis.
Het in contact brengen van een breed publiek en specifieke doelgroepen met cultuur en natuur.
Het bevorderen van mecenaat. Het Cultuurfonds wil mecenaat zowel stimuleren als faciliteren - uiteraard ten behoeve van cultuur, natuur en wetenschap, maar in voorkomende gevallen ook van aanverwante filantropische werkterreinen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.