Skip to main content
Close Menu

HAPIN

Begunstigden: Kinderen, Natuurgebieden, Studenten, Overig

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): B
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-06-2012

Wat houdt de erkenning in?

Dit betekent dat de fondsenwervende organisatie voldoet aan de door de sector opgestelde normen, die door toezichthouder CBF zijn getoetst.

De organisatie is getoetst op missie/maatschappelijke waarde, middelen, activiteiten & organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en omgang met belanghebbenden.

Het CBF heeft geen oordeel over de doelstelling van een organisatie en gaat niet ter plekke zelf controleren of de projecten worden uitgevoerd maar vereist verantwoording daarvan en transparantie door de instelling.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het behartigen van het welzijn van de in nood verkerende autochtone bevolking van het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea (West-Papua, West Irian of Papua), door haar alle mogelijke financiŽle, materiŽle en morele steun te verlenen; alsmede voorlichting en/of bewustmaking, zowel hier in Nederland als elders met betrekking tot de situatie in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Sinds de oprichting van onze partnerorganisatie pt Hapin in 2010 ontwikkelt deze zich als een serieuze gesprekspartner in IndonesiŽ/Papua. Projecten worden door hen besproken, geŽvalueerd en gemonitord. Dit betreft zowel de kleinschalige projecten als het studiebeurzenprogramma. Zie verantwoording per thema in het jaarverslag.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

1. Kleinschalige projecten in Papua ondersteunen.
2. Ondersteunen van studenten in de vorm van aanvullende studiebeurzen.
3. Onderwijsondersteuning.
4. Capaciteitsopbouw.

Beleidsplan

Activiteiten:
1. verlenen van (aanvullende) studiebeurzen
2. ondersteunen(financieel en persoonlijk) zuidelijke partner/zusterorganisatie PT HAPIN.

Fondswerving:
1. middels nieuwsbrief
2. social media, website
3. traditioneel: aanschrijven bedrijven en instellingen.