Skip to main content
Close Menu

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): A
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-10-2014

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Onze stichting zamelt de gebruikte kleding huis-aan-huis in en heeft tevens kledingcontainers geplaatst bij sportverenigingen. Alle kleding die wij ophalen wordt verkocht aan landen in Oost-Europa. De netto-opbrengst is geheel bestemd voor het Diabetes Fonds Nederland, gevestigd te Amersfoort. Dit fonds wendt de gelden voornamelijk aan voor onderzoek.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De activiteiten van de stichting zijn gericht op haar doelstelling: de ondersteuning van het Diabetes Fonds Nederland. De behaalde baten komen geheel ten goede van de belangrijke researchactiviteiten van genoemd fonds.
De stichting hoopt zich daar blijvend voor te kunnen inzetten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Kledinginzameling huis-aan-huis en kledingcontainers.

Beleidsplan

Kledinginzameling huis-aan-huis en kledingcontainers, waarvan de baten ten goede komen aan de in de statuten genoemde doelstelling: Diabetes Fonds Nederland.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.