Skip to main content
Close Menu

Milieudefensie

Begunstigden: Algemeen publiek, Gemeenschappen, Jongeren, Milieu, Overig

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): D
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-07-2000

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het oplossen en voorkomen van milieuproblemen, alsmede te streven naar een duurzame samenleving. Dit alles op mondiaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau, in de meest ruime zin.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Milieudefensie werkt op vijf campagnethema's aan de verwezenlijking van haar idealen: voedsel, mobiliteit, energie, economie en bossen. Binnen deze thema's volgen we de ontwikkelingen op de voet, voeren we campagne, zorgen we voor een netwerk en stimuleren we langdurige betrokkenheid van (potentiŽle) medestanders. Iedere champagnestrategie is gericht op het opbouwen en versterken van een beweging van mensen om de noodzakelijke veranderingen om klimaatverandering te stoppen voor elkaar te krijgen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.