Skip to main content
Close Menu

Milieudefensie

Begunstigden: Algemeen publiek, Gemeenschappen, Milieu, Overig

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): D
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-07-2000

Wat houdt de erkenning in?

Dit betekent dat de fondsenwervende organisatie voldoet aan de door de sector opgestelde normen, die door toezichthouder CBF zijn getoetst.

De organisatie is getoetst op missie/maatschappelijke waarde, middelen, activiteiten & organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en omgang met belanghebbenden.

Het CBF heeft geen oordeel over de doelstelling van een organisatie en gaat niet ter plekke zelf controleren of de projecten worden uitgevoerd maar vereist verantwoording daarvan en transparantie door de instelling.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het oplossen en voorkomen van milieuproblemen, alsmede te streven naar een duurzame samenleving. Dit alles op mondiaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau, in de meest ruime zin.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Milieudefensie werkt op vijf campagnethema's aan de verwezenlijking van haar idealen: voedsel, mobiliteit, energie, economie en bossen. Binnen deze thema's volgen we de ontwikkelingen op de voet, voeren we campagne, zorgen we voor een netwerk en stimuleren we langdurige betrokkenheid van (potentiŽle) medestanders. Iedere champagnestrategie is gericht op het opbouwen en versterken van een beweging van mensen om de noodzakelijke veranderingen om klimaatverandering te stoppen voor elkaar te krijgen.