Skip to main content
Close Menu

NBG (Nederlands Bijbelgenootschap)

Begunstigden: Gelovigen, Overig

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): D
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-01-2000

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Onze kerndoelen zijn: de Bijbel vertalen, de Bijbel beschikbaar stellen, het begrip van de Bijbel bevorderen en de relevantie van de Bijbel laten ervaren. Het Nederlands Bijbelgenootschap is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Bijbel vertalen: het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt de Bijbel vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen in goed Nederlands. Eerder maakten we de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling, en in 2014 kwam de Bijbel in Gewone Taal uit. Daarnaast ondersteunen we bijbelgenootschappen in andere landen bij vertaalprojecten.

De Bijbel beschikbaar stellen: voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. In Nederland doen we dat met bijbels, revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar twintig vertalingen te lezen en te vergelijken zijn. Wereldwijd zoekt het Nederlands Bijbelgenootschap uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan we de handen ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels te verspreiden.

Begrip van de Bijbel bevorderen: de Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen we met vertalingen, lezingen, blogs, boeken, workshops over de Bijbel en veel extra informatie op debijbel.nl.

Relevantie van de Bijbel ervaren: het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het Nederlands Bijbelgenootschap laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.