Skip to main content
Close Menu

Rode Kruis

Begunstigden: Algemeen publiek, Dak- en thuislozen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Overig
Collecteweek: 24-06-2018 t/m 30-06-2018

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): D
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-01-1999

Wat houdt de erkenning in?

Dit betekent dat de fondsenwervende organisatie voldoet aan de door de sector opgestelde normen, die door toezichthouder CBF zijn getoetst.

De organisatie is getoetst op missie/maatschappelijke waarde, middelen, activiteiten & organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en omgang met belanghebbenden.

Het CBF heeft geen oordeel over de doelstelling van een organisatie en gaat niet ter plekke zelf controleren of de projecten worden uitgevoerd maar vereist verantwoording daarvan en transparantie door de instelling.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Strategische doelen:
1. Beperken van de gevolgen van noodsituaties
2. Versterken van zelfredzaamheid
3. Vergroten respect & hulpbereidheid.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In Nederland vijf praktische kerndiensten: noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp, EHBO en hulp bij zelfredzaamheid.
Internationaal: noodhulp en vergroting van weerbaarheid van mensen en gemeenschappen die zijn blootgesteld aan rampen.