Skip to main content
Close Menu

ICS

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Minima, Vrouwen en meisjes

Erkend

Ingangsdatum: 01-07-2016
Categorie (Klik voor meer informatie): D
Beoordeeld door het CBF sinds: 01-07-1998

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kun je ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

ICS is een innovatieve en pragmatische ontwikkelingsorganisatie. Wij richten ons op duurzame, economische ontwikkeling en het welzijn van boerengezinnen in ontwikkelingslanden. We onderscheiden ons door niet alleen hulp te geven maar vooral groeikansen te scheppen. Omdat we geloven in eigen kracht, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. We zetten sociale ondernemingen op die een lokale economie op gang brengen waar ook boerengezinnen deel van uitmaken. Door ouderschapstrainingen leren we ouders hoe ze economische vooruitgang en een positieve opvoeding kunnen inzetten om de toekomst van hun gezin gunstig te beÔnvloeden. Zo zetten we een keten van duurzame economische en sociale ontwikkeling in gang.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2015 konden meer dan 14.000 boeren hun grond inzaaien met het beste zaad, wat resulteerde in een 40% grotere oogst. En een grotere oogst betekent niet alleen meer voedsel, maar ook meer inkomen en daarmee zicht op een rooskleuriger toekomst.

ICS installeerde, na een uitgebreid vooronderzoek en boringen, elf nieuwe waterblokken met elk drie kranen in West-Kenia. De bijna 12.000 inwoners van Amagoro en Malaba kunnen nu op korte loopafstand van hun huis schoon drinkwater halen.

De reacties van veel ouders die de ICS-ouderschapstraining volgden, is dat de sfeer binnen hun gezinnen merkbaar is verbeterd. Meer dan 7.000 ouders kwamen in 2015 tien weken bijeen om te praten over onder meer rolverdelingen, positieve communicatie en budgetbeheer.

En dan nog die groep jonge ondernemers. Tot voor kort werkeloos, maar na het volgen van de zes maanden durende opleiding Vijana Reloaded staan ze nu in de startblokken om van hun eigen onderneming een succes te maken.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

ICS is een innovatieve en pragmatische ontwikkelingsorganisatie. Wij richten ons op duurzame, economische ontwikkeling en het welzijn van boerengezinnen in ontwikkelingslanden. We onderscheiden ons door niet alleen hulp te geven maar vooral groeikansen te scheppen. Omdat we geloven in eigen kracht, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. We zetten sociale ondernemingen op die een lokale economie op gang brengen waar ook boerengezinnen deel van uitmaken. Door ouderschapstrainingen leren we ouders hoe ze economische vooruitgang en een positieve opvoeding kunnen inzetten om de toekomst van hun gezin gunstig te beÔnvloeden. Zo zetten we een keten van duurzame economische en sociale ontwikkeling in gang.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.