Skip to main content
Close Menu

Siriz

Begunstigden: Algemeen publiek, Kinderen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Siriz is een professionele organisatie voor iedereen die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. We bieden hulp bij het maken van een keuze en waar nodig opvang. We kijken samen naar de toekomst waarbij we oog hebben voor moeder, vader en (ongeboren) kind. Met het oog op bewustwording en preventie gaan we in gesprek met jongeren. Onze kennis en ervaring willen we graag delen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Stichting Siriz is gespecialiseerd in het begeleiden van (complexe) hulpvragen bij onbedoelde zwangerschap. Zij biedt hulp, voorlichting en opvang.

Siriz ondersteunt (jonge) vrouwen en mannen bij het maken van een keuze, biedt professionele begeleiding en begeleidt ouders die een kind verwachten waarbij een beperking is geconstateerd. Daarnaast worden vrouwen en mannen begeleid die moeite hebben bij het verwerken van een eerder ondergane abortus.

Met het oog op bewustwording en preventie gaan we in gesprek met jongeren.

Onze kennis en ervaring willen we graag delen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.