Skip to main content
Close Menu

Mensen met een Missie

Begunstigden: Gedetineerden, Gemeenschappen, Minderheden, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het doel van de stichting is om in opdracht van de gezamenlijke Nederlandse religieuzen werkzaam te zijn ten dienste van missionaire activiteiten door religieuzen of anderen ondernomen. De missionaire activiteiten zijn de inzet voor vrede en gerechtigheid met respect voor religieuze en culturele diversiteit, vrijheid van godsdienst en ieders levensbeschouwelijke opvattingen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Mensenrechtenschendingen zijn in kaart gebracht en worden door partnerorganisaties op de agenda gezet van de politiek. Juridische hulp en bijstand is verleend aan slachtoffers.
- Vrouwen die getraumatiseerd werden door geweld en mishandeling hebben trainingen ontvangen en hen is een hernieuwde, stevige basis gegeven voor een menswaardig bestaan.
- Kwetsbare vrouwen hebben leiderschapstrainingen ontvangen en brengen nu zelf veranderingen in hun families en gemeenschappen.
- Gemeenschappen die worden buitengesloten hebben handvatten, training en middelen gekregen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.
- 45 mensen zijn uitgezonden om onze partners te ondersteunen.
- Netwerken van partners in AziŽ, Afrika en Latijns-Amerika zijn versterkt door middel van kennisuitwisseling en bundelen van kracht/capaciteit.

Quote van Jacintha van Luijk, uitgezondene in Kenia:
?De leefomstandigheden hier zijn heel zwaar. Er zijn veel moeilijkheden, maar er gebeurt ook veel goeds en inspirerends. Veel mensen komen hier getraumatiseerd aan. Ze hebben geen geld of werk. Dankzij de trainingen nemen zij nu initiatief om op krachtige wijze iets goeds van hun leven te maken.?

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Mensen met een Missie werkt aan vrede en verzoening met een programmatische aanpak, waarbij elk programma een afgebakend en thematisch coherent geheel vormt. Ons werk voor vrede en verzoening wordt concreet in programma?s voor (1) het versterken van de positie van vrouwen, (2) het versterken van interreligieuze relaties, (3) bemiddeling bij lokale conflicten, (4) traumaverwerking.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.