Skip to main content
Close Menu

Fonds verstandelijk gehand. (Merk v. Meedoen mogelijk maken)

Begunstigden: Mensen met een beperking
Collecteweek: 23-09-2018 t/m 29-09-2018

Doelstellingen

Het bevorderen van het functioneren in de samenleving en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2010 heeft het fonds ruim 500 lokale, provinciale en landelijke projecten gesteund. Het gaat dan om onderzoek en projecten gericht op alle levensterreinen zoals wonen, werken, onderwijs en vrije tijd. Bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes van kleinschalige woonvormen, onderzoek naar de kwaliteit van zorg voor de oudere mens met een verstandelijk handicap en het opzetten van een digitaal informatieloket over seksualiteit.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Fonds verstandelijk gehandicapen steunt op landelijk, regionaal en lokaal niveau projecten gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Projecten die gericht zijn op bijvoorbeeld het aanbieden van kleinschalige woonvormen, begeleiding bij onderwijs en begeleiding naar werk.