Skip to main content
Close Menu

HALIN

Begunstigden: Chronisch zieken, Minderheden, Minima, Ouderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlog

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het verschaffen van materiŽle hulp in de meest uitgebreide zin aan de voor zestien augustus negentienhonderd vijfenveertig in IndonesiŽ geboren en daar achtergebleven (voormalige) Indische Nederlanders die in behoeftige omstandigheden verkeren, voorzover deze verband houden met de Japanse bezetting of voortvloeien uit de na-oorlogse ontwikkelingen (Bersiapperiode en de Politionele acties).

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2015 is het aantal ondersteunden helaas verder gedaald tot ca. 470 personen.
Zoals gebruikelijk is de samenwerking met Stichting Pelita inzake de Tong Tong Fair ook in 2015 gecontinueerd.

In 2012 zijn er 15 nieuwe leden bijgekomen voor onze stichting.
HALIN heeft - net als in vorige jaren - gedeeld met Pelita een stand bemenst op de Tong Tong Fair op het Malieveld te Den Haag. Ook waren er vertegenwoordigers van HALIN actief op de Pasar Malam Indonesia.
Mevrouw Vilan van de Loo heeft ook in 2011 meerdere lezingen over Halin gehouden in vervolg op haar in 2009 verschenen boek "Familie gebleven".
Het aantal ondersteunden in IndonesiŽ bedroeg eind 2012 ca. 600 personen.
In 2012 ontving HALIN bijna 190.000 euro aan giften, schenkingen en legaten. Er is ruim 350.000 euro uitgekeerd aan ondersteunden, ca. 22.840 euro werd besteed aan medische kosten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het verstrekken van een uitkering aan de ca. 500 hulpbehoevenden, borg staan voor kleine medische kosten van de hulpbehoevenden, het inzetten van het netwerk dat bestaat uit vertegenwoordigers, kerken, medewerkers van het Rode Kruis, het Leger des Heils enz.

Beleidsplan

De fondsenwervingsactiviteiten worden gecontinueerd. De maandelijkse uitkering in IndonesiŽ zijn verhoogd naar 560.000 roepia, inclusief een vergoeding voor een ziektekostenverzekering.
Ook het interne en externe PR- en Beleggingsbeleid worden gecontinueerd.
Bekijk het meest actuele beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.