Skip to main content
Close Menu

Humanitas

Begunstigden: Algemeen publiek, Alleenstaande ouders, Chronisch zieken, Gedetineerden, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Minima, Ouderen, Slachtoffers van seksueel misbruik, Verslaafden, Vluchtelingen, Werklozen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het verrichten van maatschappelijke dienstverlening in de ruimste zin en het leveren van bijdragen aan de opbouw van de samenleving

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De thema's van Humanitas bestrijken verschillende levensterreinen: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie en Detentie. Binnen deze thema's ondersteunen de vrijwilligers van Humanitas mensen in een kwetsbare situatie. Onze vrijwilligers worden daarvoor goed opgeleid en begeleid. Humanitas is er om hen dan tijdelijk een steuntje in de rug te geven en hun de gereedschappen aan te reiken waarmee ze zelf hun problemen kunnen aanpakken. Want wij vinden dat ieder mens ook een verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn in andermans leven. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen hieraan zoveel zelfvertrouwen ontlenen - en het wordt door onderzoek onderschreven - dat ze in de toekomst ook steeds beter voor zichzelf kunnen zorgen. En er daarmee ook voor anderen kunnen zijn.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.