Skip to main content
Close Menu

ICCO Cooperation

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Mensen met een beperking, Minderheden, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

a. de ondersteuning van organisaties die financieel wordt ondersteund ter realisatie van activiteiten en programma?s gericht op de bestrijding van armoede en onrecht in de wereld, voor hulpverlening aan vluchtelingen dan wel voor hulpverlening in rampsituaties. Zij voert hiertoe het aan haar toegewezen deel van het Nederlandse medefinancieringsprogramma uit en andere programma's voor ontwikkelingssamenwerking, werelddiaconaat, dan wel voor humanitaire hulpverlening en/of wederopbouw;
b. samenwerking te stimuleren tussen (inter)kerkelijke, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere partijen die betrokken zijn bij internationale samenwerking en daartoe al die activiteiten te bevorderen, welke daarmee in de ruimste zin in verband staan;
c. versterking van het draagvlak voor internationale samenwerking;
d. het oprichten van en het op enigerlei wijze deelnemen in, het voeren van bestuur over, het houden van toezicht op en/of het verzorgen en verstrekken van adviezen aan organisaties, vennootschappen en andere rechtsvormen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, in het kader van de in dit artikel 3.2 genoemde activiteiten.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het verstrekken van microkrediet aan de financiŽle dienstverlener Harbu te EthiopiŽ, die op haar beurt een productieketen voor soja op wist te zetten in een gebied waar een tekort aan koemelk was.
Het stimuleren van een goedkoper en efficiŽnter gebruik van kolenovens in Zuid-Afrika en de daaruit voortvloeiende verkoop van CO2-Certificaten via het FairClimateFund.
Het aanbieden van een training aan 90 ontheemden in Zuid-Soedan gericht op het hanteren en oplossen van etnische conflicten.
Verstrekking van 26.000 voedselpakketten, 6.000 hygiŽnepakketten en 5.610 muskietennetten ten tijde van de overstromingen in Pakistan.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Economische onafhankelijkheid: De omstandigheden en zelfredzaamheid van kleine producenten, arbeiders en lokale MKB-bedrijven in de waardenketen verbeteren is de kern van dit thema.
- Verantwoord ondernemen: ICCO biedt bedrijven handvaten om verantwoord te ondernemen in ontwikkelingslanden, waarbij aandacht is voor mensenrechten.
- Voedselzekerheid: Met onze partners werken we aan de verbetering van voedselzekerheid van kleine boeren en bevorderen we gezonde voeding.
- Noodhulp: Na een ramp moeten mensen vaak huis en haard verlaten. Voedseltekorten en epidemieŽn kunnen ontstaan. ICCO en Kerk in Actie bieden samen noodhulp en werken aan de wederopbouw.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.