Skip to main content
Close Menu

Stichting Vrienden Ashram

Begunstigden: Kinderen, Minima

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het ondersteunen van Derde Wereldprojecten, in het bijzonder de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Dit is een project voor wezen en vondelingen in India. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen van gelden en goederen ten behoeve van voormelde doelstelling alsmede door het ondersteunen en ontwikkelen van plannen die passen in voormelde doelstelling, dit genomen in de meest uitgebreide zin van het woord.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Reguliere halfjaarlijkse donaties konden worden gecontinueerd. Daarnaast enkele projecten ondersteund, o.a. een waterput geboord en reparaties aan daken etc. gerealiseerd.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Geldelijke ondersteuning bieden aan een Indiase welzijnsorganisatie. Naast regelmatige donaties tracht de Stichting met acties op scholen etc. geld bijeen te brengen voor projecten t.b.v. het weeshuis en de school in India.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.