Skip to main content
Close Menu

PAX

Begunstigden: Gemeenschappen, Slachtoffers van oorlog

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

Samenwerkingsverband IKV Pax Christi heet per 30-1-2014 Vredesbeweging Pax Nederland.

Doelstellingen

Pax werkt in conflictgebieden aan het beschermen van de burgerveiligheid, het voorkomen en beŽindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. Pax werkt daarbij samen met betrokken burgers en partnerorganisaties in de landen waar wij werkzaam zijn

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Ons werk richt zich primair op de veiligheid van burgers in fragiele en repressieve staten die betrokken zijn bij gewapend conflict; burgers die van de gevolgen van gewapend geweld herstellen of die door politieke instabiliteit juist kwetsbaar zijn voor geweld. Vredeswerk is werk van lange adem waarbij concrete resultaten helaas niet altijd snel zichtbaar of tastbaar
zijn. Wetgeving die investeringen in clustermunitie verbiedt en de aanscherping van het Nederlandse beleid voor wapenexport zijn mooie voorbeelden van succesvolle acties door Pax. Dit geldt ook voor bijv. de gestage groei van vredescomitťs in DR Congo die bemiddelen in lokale conflicten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- het bevorderen van sociale cohesie tussen burgers in conflictgebieden
- het facliteren van vredesbesprekingen en verzoening tussen vijandige bevolkingsgroepen
- het bevorderen van de dialoog tussen burgers en autoriteiten in conflictgebieden ten behoeve van goed bestuur
- het mitigeren van stressfactoren die bijdragen aan oorlog en conflict, zoals wapenhandel, strijd om natuurlijke hulpbronnen e.d.
- het voeren van campagne ter bevordering en versterking van het internationaal humanitair recht
- het verbinden van burgers in Nederland met burgers in conflictgebieden in het kader van mondiaal burgerschap

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.