Skip to main content
Close Menu

Stichting Philadelphia NamibiŽ

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Gemeenschappen, Kinderen, Minima, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De kwaliteit van zorg en hulpverlening aan weeskinderen binnen hun gemeenschap verbeteren.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Met behulp van giften van Nederlandse scholen en andere donateurs is er in 2014:
- Naast de bestaande soepkeuken is er een tweede soepkeuken gestart waar dagelijks veel kinderen een warme maaltijd of broodjes krijgen.
- aan verschillende gezinnen voedsel- en materiŽle hulp gegeven.
-de kleuterschool voor kansarme kinderen in Grootfontein draait goed. Daarnaast is gestart met het training van kleuteronderwijzers.
- dekensactie waar 270 dekens uitgedeeld werden aan de kinderen die dat nodig hebben.
- op scholen moestuintjes aangelegd. De kinderen hadden hierdoor toegang tot vitaminerijk voedsel, maar ook tot de kennis om in de toekomst deels in eigen voedsel te kunnen voorzien.
- in ziekenhuizen omgezien naar kinderen die geen ouders hebben die deze zorg op zich kunnen nemen.
- ogen zijn getest en brillen uitgedeeld in een sloppenwijk door een Nederlandse opticien die op bezoek was bij de projecten.
-flessenproject is gestart om mensen te helpen om door middel van flessen licht in huis te krijgen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het ondersteunen van de Philadelphia Foundation for Orphans in Distress. Deze organisatie is werkzaam in het noorden van NamibiŽ en streeft ernaar de kwaliteit van zorg en hulpverlening aan weeskinderen binnen hun gemeenschappen te verbeteren. Capaciteitversterking van de verzorgers en de gemeenschap waarin de kinderen leven, armoedebestrijding door opleiding en inkomensgenererende projecten en psychosociale hulpverlening zijn de middelen die worden ingezet om de doelstelling te behalen.

Beleidsplan

Het komende jaar zet Stichting Philadelphia zich in om geld in te zamelen voor de Philadelphia Foundation in NamibiŽ. Deze Foundation biedt hulp aan allerarmsten, weeskinderen en zieken in NamibiŽ. De Stichting zamelt geld in door middel van vaste donateurs, acties op scholen, een deur-aan-deur-collecte en ťťnmalige acties. Door middel van nieuwsbrieven aan kerken en donateurs werft de stichting ook de nodige fondsen, die meestal eenmalig zijn.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.