Skip to main content
Close Menu

KidsCare Kenia

Begunstigden: Jongeren, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Met dorpsgerichte thuiszorgprogramma's wil KidsCare wees- en hulpbehoevende kinderen/jongeren in de plattelandsregio Lunga Lunga in Kenia betere toekomstmogelijkheden geven.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

KidsCare heeft in een relatief kort tijdsbestek haar eigen thuiszorgprogramma's ontwikkeld, een lokale organisatie gevormd met 24 personeelsleden, een groot servicecentrum gebouwd, ingericht en werkbaar gekregen en is recent succesvol gestart met 6 outreaches (lokale kantoortjes) in de regio.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

KidsCare heeft eigen thuiszorgprogramma's ontwikkeld voor weeskinderen en voor kinderen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen.De thuiszorgprogramma's bieden hulp aan kinderen en hun verzorgers in zeer arme huishoudens. De programma's worden uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de KidsCare sociaal werkers en de dorpsgemeenschap. Het programma omvat naast een klein maandelijks geldbedrag intensieve sociale en economische begeleiding/ trainingen. Doel is om de huishoudens in een periode van maximaal 3 jaar zelfstandig te laten zijn.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.