Skip to main content
Close Menu

De Pietersberg

Begunstigden: Algemeen publiek, Gemeenschappen, Gelovigen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Aan mensen in geestelijke en psychische nood tijdelijke opvang en begeleiding bieden om zo tot innerlijke rust en genezing te kunnen komen.

Aan kerkelijke gemeenten voorlichting geven, gericht op (i) bewustwording omtrent de problematiek van de doelgroep en (ii) versterking van geestelijke begeleiding door en vanuit de gemeenten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Exploitatie Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. In de Herberg worden gasten begeleid door pastoraal geschoolde medewerkers en wordt een groepsprogramma aangeboden (Bijbelstudies, themaochtenden, creatieve activiteiten). Het geheel van het programma draagt er toe bij dat de gasten tot rust komen en afstand kunnen nemen van de thuissituatie. De gasten zijn afkomstig uit kerkelijke gemeentes en worden door het pastoraat in die gemeentes of door de professionele hulpverlening doorverwezen. 40% van de gasten komt op eigen initiatief. De gasten verblijven minimaal 3 en maximaal 6 weken in de Herberg.

Beleidsplan

De Herberg biedt tijdelijk verblijf, opvang en begeleiding aan mensen die een periode afstand moeten nemen van hun thuissituatie met zorgen en problemen, en behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning. De gasten komen voornamelijk uit kerkelijke gemeenten, maar daarnaast zijn er ook anderen die een beroep doen op de gastvrijheid en geborgenheid van De Herberg.
De Herberg wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk van de plaatselijke kerkelijke gemeente. Om die reden wordt er, als de gast daarmee instemt, teruggekoppeld naar de kerkelijke gemeente waartoe de gast behoort. Gedurende het verblijf vindt een gesprek met een vertegenwoordiger van de gemeente plaats, waarin afspraken worden gemaakt over door de gemeente te bieden nazorg.

De gasten betalen een eigen bijdrage, welke evenwel niet kostendekkend is. Voor kortetermijn-(retraite)gasten gelden kostendekkende tarieven.
Ter bekostiging van de activiteiten wordt een beroep gedaan op de kerkelijke gemeenten uit de eigen achterban, vrijwel alle tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende hervormde gemeenten. In mindere mate worden giften ontvangen van particulieren en andere kerkgenootschappen.
Met begunstigers is er tenminste drie maal per jaar contact via het blad Uit de Herberg. Daarnaast worden diverse categorieŽn doorverwijzers en begunstigers tenminste twee maal per jaar op andere wijze benaderd (persoonlijke contacten, telefonisch, per e-mail, via mailings).

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.