Skip to main content
Close Menu

Stinafo

Begunstigden: Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van de kwaliteit van leven van gehandicapte en chronisch zieke kinderen, hetzij direct hetzij indirect.
Onder gehandicapte en chronisch zieke kinderen wordt verstaan kinderen die lichamelijk, geestelijk, meervoudig of zintuiglijk gehandicapt of chronisch ziek zijn, in de leeftijd van nul tot en met vijfentwintig jaar.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.