Skip to main content
Close Menu

Young Africa International

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Young Africa streeft naar een wereld van gelijkheid en gedeelde welvaart. Om deze wereld te bereiken, beginnen we bij de jeugd. Geef hen de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen en zij worden de ambassadeurs van verandering. Young Africa stelt jongeren in staat hun eigen toekomst te bepalen. Dit doen wij door middel van een integrale lesmethode: een praktische beroepsopleiding met ondernemerschap en persoonlijke vorming stelt hen in staat het heft in eigen handen te nemen en bereidt ze voor op werk of een eigen bedrijf. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is de kern van ons werk. Dit vertaalt zich ook door naar onze opleidingscentra. Door onze innovatieve franchisemethode zijn de centra binnen enkele jaren financieel en organisatorisch zelfstandig.

Onze werkwijze is uniek en bewezen succesvol. Sinds onze oprichting in 1998 hebben wij al meer dan 34.500 jongeren opgeleid tot werk. Meer dan 80% van hen vindt binnen drie maanden na hun studie een betaalde baan, een stageplek of start een eigen bedrijf. Wij willen onze impact vergroten. 500.000 Jongeren opleiden, de komende 10 jaar. 2/3 Van de Afrikaanse bevolking is jonger dan 25 jaar.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In de afgelopen 17 jaar zijn de volgende resultaten bereikt:
- Ontwikkeling en implementatie van het innovatieve franchisemodel, waardoor binnen enkele jaren een opleidingscentrum financieel zelfvoorzienend is in exploitatiekosten.

- Zes opleidingscentra in NamibiŽ, Zimbabwe en Mozambique.
o Drie hiervan zijn volledig overgedragen aan lokaal management.
o Het centrum in Beira, Mozambique, is 110% zelfvoorzienend.
o De twee centra in Zimbabwe zijn momenteel 90% zelfvoorzienend.

- 26.000 jongeren zijn opgeleid:
o Hiervan is 83% economisch actief
o Hiervan maakt 90% verstandigere keuzes wat betreft HIV/aids.

- Een Nederlands en Zimbabwaans Young Africa Internationaal-kantoor welke samen een overkoepelende organisatie vormen voor alle YA-opleidingscentra.

- Ontwikkeling van een handboek over Life Skills.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Het lokale management is, samen met de uitvoerende directeuren van Young Africa, verantwoordelijk voor het dagelijks management van de opleidingscentra. De uitvoerende directeuren zijn gevestigd in de Young Africa Hub in Zimbabwe.
- Hiernaast gaat de Young Africa Hub de komende jaren druk aan de slag met de uitbreidingen naar meer centra in Angola, Malawi, Botswana, Lesotho, Swaziland en Zambia.
- Het team van Young Africa Nederland is mede verantwoordelijk voor de externe communicatie naar donateurs en voor de fondsenwerving om de investeringskosten voor de uitbreidingen mogelijk te maken.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.