Skip to main content
Close Menu

SDSP (Duurzame Samenleving Papua Barat)

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Milieu, Natuurgebieden, Oceanen, Studenten, Vrouwen en meisjes, Wildlife

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De SDSP vraagt aandacht voor Papua Barat bij overheid, ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. Het doel hiervan is structurele financiŽle steun voor projecten en voor onderzoeken en studies.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014 heeft de SDSP 20 verschillende projecten onderhanden gehad. De meeste tijd en energie is gegaan naar het opzetten van een project op het gebied van plasticverwerking en het initiŽren van contacten om land- en tuinbouwinitiatieven in het gebied te starten. Daarnaast blijft de professionalisering van de SDSP in Nederland aandacht houden. In 2014 is vooral geÔnvesteerd in PR en social media.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Ondersteuning van de bevolking van Papua Barat met geld, advies en training. Hiermee wordt beoogd dat de gemeenschap met behoud van eigen identiteit en cultuur een duurzame samenleving op kan bouwen. De projecten worden door de lokale bevolking zelf vormgegeven. De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat is bij haar inspanningen afhankelijk van vrijwilligers, overheden en het bedrijfsleven.

Beleidsplan

De binnenlanden van West Papoea vormen met ca 40 miljoen hectare regenwoud een van de laatste groene longen van onze planeet. Het eiland is zeer rijk aan natuurlijke grondstoffen, zoals gas, olie, koper en goud. Het gebied staat dan ook onder zware druk van de wereldeconomie. De oorspronkelijke bewoners worden plotseling geconfronteerd met commerciŽle exploratieactiviteiten. Zij ontvangen er relatief weinig voor terug. Weinig economisch perspectief, beperkte gezondheidszorg, weinig goed onderwijs. Zij hebben beperkt (mede)zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

De millenniumdoelen worden in de binnenlanden van West Papoea bij lange na niet gehaald. De kindersterfte is de hoogste van de wereld: 28% van de kinderen haalt de vijf jaar niet; 35% sterft voor het 18e levensjaar.

De missie van de SDSP moet in deze context worden gelezen. Het langetermijnperspectief dat wij bij onze activiteiten voor ogen hebben, is een duurzame samenleving waarin de oorspronkelijke bewoners zelfstandig in staat zijn te zorgen voor een stabiele economische groei in een veilige omgeving, en zelf kunnen voorzien in de basale levensbehoeften op medisch, educatief en ecologisch terrein.

Duurzaamheid en samenwerking zijn kernbegrippen in de missie van de SDSP. Wij streven dit onder meer na door de volgende uitgangspunten te hanteren:
- wij stellen de mens en het welzijn van de oorspronkelijke bevolking in het binnenland centraal;
- het initiatief voor onze acties dient te komen vanuit de lokale bevolking. Daarbij spannen wij ons in om door middel van signalering, voorlichting, etc. een optimale bewustwording van problemen en risico's te realiseren;
- wij starten uitsluitend projecten op als daar een positief effect van uitgaat op samenleving en/of natuur;
- wij kiezen voor een integrale aanpak, waarin alle relevante aspecten (zoals medische, educatieve, ecologische en economische) worden meegenomen;
- wij richten ons met name op de toekomstige generatie. In de praktijk betekent dit dat vrouwen en jongeren een belangrijke rol wordt toebedeeld in onze projecten.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.