Skip to main content
Close Menu

Free a Girl

Begunstigden: Jongeren, Kinderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

Voorheen: Stichting Stop Kindermisbruik.

Doelstellingen

Het steunen van lokale organisaties die daadwerkelijk meisjes bevrijden uit de gedwongen prostitutie, waarna:
- zij rehabiliteren, met speciale aandacht voor juridische ondersteuning
- zij re-integreren, met de focus op sociale acceptatie, empowerment en werkgelegenheid

- het opzetten van lokale kantoren in programmaladen die fondsen werven, campagne voeren en lobby-en in hun eigen land en regio.

-het wereldwijd voeren van campagnes en het houden van presentaties om mensen bewust te maken van kinderprostitutie en de noodzaak in te laten zien dit te stoppen

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De afgelopen 8 jaar heeft Free a Girl bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 3.700 meisjes uit bordelen in AziŽ.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Wij werven fondsen in binnen en buitenland om onze doelstellingen te bereiken.
Daarnaast initiŽren en voeren wij wereldwijd bewustwordingscampagnes uit en ondersteunen wij mensen in programmalanden in het opzetten van eigen kantoren.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.