Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

Voorheen: Stichting vrienden van Tanzania

Doelstellingen

Stichting Wappy Watoto geeft wezen en kinderen uit probleemgezinnen toekomstperspectief door ze:
- een zorgzaam onderkomen te geven wanneer thuis geen elementaire zorg of 'veilige' plek is,
- een Engelstalig onderwijstraject te bieden van kleuterschool tot en met beroepsopleiding
- en ze tenslotte te begeleiden naar een betaalde baan of bij het opzetten van een eigen bedrijfje.

Wij bieden kinderen tussen 3 en 18 jaar langdurig onderwijs en helpen ze op die manier op weg naar een zelfstandig bestaan. Er is geen selectie aan de poort, waardoor ieder kansarm kind, begaafd of minder begaafd, welkom is. Van jongs af aan, worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het Engels. Naast het verplichte schoolcurriculum krijgen ze alle gelegenheid om zich te ontwikkelen. In dit proces begeleiden we de kinderen nauwgezet en op individuele basis. Bovendien stippelen we samen met de kinderen een leerweg uit die past bij hun interesses en capaciteiten. Dit doen we vanuit de overtuiging dat wanneer deze kinderen hun talenten kunnen ontplooien, de vooruitzichten op hun toekomst aanzienlijk verbeteren. Door deze kinderen te helpen, helpen we Tanzania in haar verdere ontwikkeling.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- dagelijkse aansturing van een team op locatie vanuit Nederland
- scherpe budget controle op maandelijkse basis
- actieve fondsenwerving in Nederland ter financiering van de doelstellingen
- genereren van inkomsten op locatie ter stimulering van zelfredzaamheid

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.