Skip to main content
Close Menu

Wetlands International

Begunstigden: Dieren, Gemeenschappen, Milieu, Natuurgebieden, Slachtoffers van natuurrampen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Wetlands International zet zich in voor behoud en herstel van waterrijke gebieden voor mens en natuur.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De volgende lijst beschrijft enkele specifieke prestaties of belangrijke stappen - gezet in 2012 door ons netwerk van kantoren - die bijdragen aan het bereiken van onze Collectieve Doelen, zoals uiteengezet in de `Strategic Intent 2011-2020`.

Duurzame middelen van bestaan: - Biorights contracten getekend met 9 buurtschappen bestaande uit meer dan 200 huishoudens in Flores en Java, IndonesiŽ. Dit resulteerde in het planten van 400.000 mangrove en strand bomen, verbonden met de ontwikkeling van verschillende soorten levensonderhoud die momenteel worden gecreerd, zoals vis kwekerijen, geiten en pluimvee boerderijen; op traditionele wijze stof weven; honing verzamelen; vestiging van winkeltjes en groentenkwekerijen.

Biodiversiteit: - Succesvolle start van de Waterbird Population Estimate online tool op de Ramsar CoP11 in Boekarest.

Water: - Door onze actieve deelname aan het 6e Wereld Water Forum behaalden we van twee Afrikaanse stroomgebieden (Niger en Senegal) toezeggingen een ecosysteembenadering te mogen verkennen om de water-voedsel-energie nexus uitdagingen aan te pakken. We hebben ook geholpen om toezeggingen zeker te stellen voor twee stroomgebieden (Arpa en RhŰne) in Europa om best practices te delen over rivier herstel.

Klimaat: - Toezeggingen werden gedaan door de Voedsel-en Landbouworganisatie (FAO) om gezamenlijk een wereldwijd voorlichtingsinitiatief voor het tegengaan van klimaatverandering door middel van het behoud, herstel en duurzaam gebruik van veengebieden te ontwikkelen.

Naar een milieubewustere economie: - Samen met onze partners in de Ecosystem Alliance in ArgentiniŽ, hebben we gepleit tegen de Entre RŪos provinciale wet 10,092 betrekking hebbend op rijstteelt, die eigendom van de openbare gronden had overgedragen aan een corporatie voor de teelt van rijst in de ParanŠ Delta aangezien de gronden als 'onproductief' werden beschouwd. Als gevolg hiervan, besloot de provincie Entre RŪos het besluit te herroepen en, voor nu, de implementatie van de rijstproductie in de Parana Delta uit te stellen.

Voor meer behaalde resultaten verwijzen wij naar het Jaarverslag 2012, p. 8-14.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Beschikbaar maken van kennis.
Beleidsbeinvloeding.
Uitvoeren van demonstratie projecten in wetlands
Versterking van capaciteiten van maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden
Verbinden van diverse partners (maatschappelijke organsiaties, kennis instellingen, overheden en bedrijfsleven) van lokaal naar globaal niveau en vice versa.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.