Skip to main content
Close Menu

Gipsy Mission

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

1. De Stichting heeft de volgende doelen:
a. Investeren in kinderen d.m.v. een combinatie van het ondersteunen van een kleuterschool en daarnaast naschoolse huiswerkbegeleiding in aanvulling op de reguliere plaatselijke lagere school
b. hulp te verlenen aan, armoede te bestrijden en leefomstandigheden te verbeteren van met name zigeuners in Oost-Europa en het bevorderen van hun integratie.
c. de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus.
en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan kan bijdragen, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De Stichting helpt mensen zonder onderscheid te maken naar religie, huidskleur of etnische achtergrond.
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Zie strategienota die op onze website staat:

We willen investeren in kinderen. Dit door middel van een combinatie van het ondersteunen van een kleuterschool en daarnaast na-schoolse huiswerkbegeleiding in aanvulling op de reguliere plaatselijke lagere school.
2. De kleuterscholen en de na-schoolse huiswerkbegeleiding die we ondersteunen wordt bij voorkeur gegeven vanuit een christelijk perspectief.
3. Andere vormen van hulp laten we bij voorkeur over aan organisaties die zich hierin hebben gespecialiseerd. Daar waar het onze projecten ondersteunt gaan we na of andere organisaties dit kunnen regelen, luk dit niet dan pakken we dit zelf op. Denk hierbij aan vormen van hulp zoals:
a. Kledinghulp
b. MateriŽle hulp
c. Economische hulp
Onze inzet richt zich met name op de volgende drie elementen:
? Educatie
? Diaconale hulp
? Evangelisatie
Het is mooi wanneer deze drie elementen aan de orde kunnen komen op de projecten. Waarbij onze eerste focus ligt op educatie van kinderen. Evangelisatie gaat daarmee hand in hand.
Andere vormen van diaconale hulp zijn ondersteunend.
Zieltjes winnen is niet de doelstelling van onze projecten. Wel zijn we dankbaar wanneer mensen worden aangeraakt door het evangelie. Wanneer dit gebeurt en mensen het geloof aanvaarden, dan zien we een verandering ontstaan die veel in beweging zet.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.