Skip to main content
Close Menu

Friends of Young Bethlehem

Begunstigden: Algemeen publiek, Gemeenschappen, Gelovigen, Jongeren

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het geven van bekendheid aan en het verwerven van steun voor het jongerenwerk van het Arab Educational Institute (AEI-Open Windows) in Bethlehem in Palestijns bezet gebied, alsmede ondersteuning van ontwikkelingswerk onder Palestijnse jongeren in de bredere Bethlehemregio en de Bezette Gebieden.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Kerstloterij, verkoop kunst, verkoop producten uit Bethlehem en omgeving(Kerstartikelen), het houden van voordrachten over de situatie in Bethlehem en omgeving en het (mede-)organiseren van tentoonstellingen, waarbij de opbrengst naar FofYB. gaat.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.