Skip to main content
Close Menu

Rising Stars

Begunstigden: Kinderen, Mensen met een beperking, Minima

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het scheppen van mogelijkheden voor:
Kansarme (wees)kinderen.
Kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Voorlichtingsactiviteiten o.a. bewustwording welvaart- en welzijnsverschillen.
Gelden inzamelen voor duurzame verbetering van de leefomstandigheden.
Overbrengen van kennis en vaardigheid.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

* het ondersteunen van de Ghanese partnerorganisatie Kings and Queens in Offinso door:
- bij te dragen aan de ontwikkeling van een zorgboerderij voor 10-15 kinderen/jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking
- persoonlijke coaching op inhoudelijk en voorwaardenscheppend terrein in en voor de zorgboerderij
- voorlichting te geven in de gemeente Offinso in Ghana
- te bemiddelen bij het uitzenden van met name vrijwilligers met een professionele zorg achtergrond
- enkele thuiswonende kinderen met een beperking in Offinso en omgeving te ondersteunen ( financieel en inhoudelijk )
- voorlichting te geven in Nederland over dit project en de behoefte aan ondersteuning in Ghana, Offinso-Ashanti region
- verwerven van donaties, donateurs, sponsoren en grotere schenkingen tbv investering in de ontwikkeling van de zorgboerderij

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.