Skip to main content
Close Menu

Familie Sponsorplan RoemeniŽ

Begunstigden: Minima

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het doel van de stichting is, geÔnspireerd door Gods liefde, omzien naar de allerarmsten in RoemeniŽ door middel van het geven van hulp op maat.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Momenteel doen ruim 50 studenten een opleiding door hulp van de stichting en ontvangen ruim 100 gezinnen voedselhulp. Daarnaast hebben afgelopen winter zo'n 30 gezinnen stookhout ontvangen en zijn circa 10 kachels vervangen. Ook zijn in het najaar vitaminen uitgedeeld en zijn aan vele gezinnen de kosten van medische hulp vergoed.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Het verstrekken van voedsel, stookhout, vitaminen, zaaigoed, schoenen en kleding als noodhulp.
- Het financieren van medische hulp en hulpmiddelen.
- Het sponsoren van een (beroeps)opleiding van kinderen uit arme gezinnen.
- Het aanbieden van een vakantie aan kinderen en studenten.
- Het verstrekken van geldleningen.

Beleidsplan

In de komende jaren willen wij de lopende activiteiten geleidelijk aan laten doorgroeien. Dat betekent dat het aantal gesponsorde gezinnen en studenten zal toenemen, wanneer daarvoor ook sponsors gevonden kunnen worden.
Vanuit eenmalige giften zullen we noodhulp blijven verlenen (en waar mogelijk uitbreiden) in de vorm van stookhout en kachels, schoenen, vitaminen en andere medische hulp.

Wij werven gelden door sponsors te vragen om periodieke of eenmalige giften te doen. Periodieke sponsoring koppelen wij aan specifieke gezinnen of studenten, zodat de sponsor kan weten wie geholpen wordt en waarmee.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.