Skip to main content
Close Menu

Barcode For Life

Begunstigden: Chronisch zieken, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

a. Het (financieel) ondersteunen van het Centrum voor Personalized Cancer Treatment (CPCT), een samenwerkingsverband tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam en de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, onder meer in haar fundamenteel, translationeel en toegepast medisch onderzoek op het gebied van kanker met als doel de kankerpatiŽnt een individuele behandeling "op maat" te kunnen geven, en meer in het bijzonder, om te bevorderen dat in Nederland het volgende wordt bereikt:
(i) elke individuele tumor kan worden geanalyseerd door middel van DNA-analyse;
(ii) patiŽnten krijgen een behandeling die gemiddeld twintig procent (gemeten over het totaal binnen het CPCT behandelde kankerpatiŽnten) meer doelmatig is dan in 2011;
(iii) patiŽnten worden gemiddeld voor vijftig procent (gemeten over het totaal binnen het CPCT behandelde kankerpatiŽnten) minder blootgesteld aan onnodige bijwerkingen van medicijnen die bij hun specifieke kanker niet werken dan in 2011;
(iiii) kanker is deels teruggebracht tot een chronische ziekte.
b. Het ondersteunen en bevorderen van het medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Fondsenwerving voor hightech fundamenteel, translationeel en toegepast kankeronderzoek. Hiermee wordt beoogd, in samenwerking met het Nederlandse samenwerkingsverband 'Centrum voor Personalized Cancer Treatment'(CPCT), een effectievere en meer individuele behandeling 'op maat' aan te kunnen bieden.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.