Skip to main content
Close Menu

Vrienden van ARIE

Begunstigden: Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het werven van fondsen ten behoeve van gehandicapte kinderen in Peru en meer in het bijzonder ten behoeve van de Asociaciůn para la Rehabilitaciůn del Infantil Excepcional, gevestigd te La Molina, Lima, Peru.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2013 werden er 296.000 behandelingen uitgevoerd (2,2% meer dan in 2012). Hierbij werden ruim 3.000 kinderen per maand behandeld. Een deel van de fondsen is bestemd geweest voor de uitbreiding van Comas, ťťn van de 5 behandelcentra in Lima. In 2013 bestond ARIE 25 jaar. Inmiddels is de reputatie qua kennis toonaangevend in Lima en wordt een deel van de inkomsten gegenereerd uit inkomsten van trainingen voor derden.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het verkrijgen van subsidies en andere bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten ten behoeve van de ondersteuning van ARIE in Lima op basis van vooraf ingediende begrotingen en na afloop een eindafrekening.

Beleidsplan

Er zal contact zijn met instellingen en particulieren over donaties en giften; al of niet projectgerelateerd. Er zal mede gebruik worden gemaakt van een film over ARIE die een aantal kinderen volgt die onder behandeling zijn bij ARIE. Deze is in 2013 is gemaakt.
Najaar: publicatie nieuwsbrief.
Met de organisatie in Peru wordt gekeken naar de mogelijke financiering van een nieuwe vestiging in Lima.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.