Skip to main content
Close Menu

Thomas Bouwprojecten

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het meewerken in het opzetten en het begeleiden van ontwikkelingsprojecten in de sociale en medische sector, teneinde de ontplooiingsmogelijkheden van kansarme bevolkingsgroepen in India te bevorderen.
Binnen de Nederlandse samenleving een betere beeldvorming met betrekking tot de ontwikkelingsproblematiek in India tot stand te brengen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De doelstelling wordt verwezenlijkt door de realisatie van bouwprojecten, inrichting en onderhoud van gebouwen, drinkwatervoorziening, en afvoer en zuivering van afvalwater.
De bouwactiviteiten bestaan uit het ontwerpen en bouwen van hoofdzakelijk scholen en internaten voor kansarme kinderen in India, zulks in nauwe samenwerking met de Franciscan Sisters of St. Joseph in Chennai (India) alsmede het werven van de daarvoor benodigde fondsen. De stichting verleent ook facilitaire diensten aan andere organisaties werkzaam in India op het gebied van ontwikkelingswerk.

Beleidsplan

In overleg met de Congregatie van de zusters Franciscanessen van St. Joseph in Chennai, India, worden de bouwprojecten geÔdentificeerd, begroot, aangenomen en gebouwd.
Projecten in aanbouw zijn:
- Vandavasi, toiletgebouw bij een school van 1.050 leerlingen
De gelden voor de lopende projecten zijn voor een groot deel reeds geworven en bestemd. Voor de nieuwe projecten worden de sponsoren benaderd.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.