Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het ondersteunen van projecten voor kinderen, onder meer in Zuid-Afrika, op het gebied van dagopvang, educatie, zorg en levensonderhoud.
Randvoorwaarden scheppen die dagopvang mogelijk maken, zoals financiering van de bouw van kinderdagverblijven en financiering van opleiding en kwaliteitsprojecten van leiding en medewerkers van dagopvang.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Inmiddels is de bouw van de creche Sinethemba succesvol afgerond. Het gebouw is in januari 2015 opgeleverd en betrokken door Grace, de principal, en haar staf. Zo'n 150 kinderen vinden er dagelijks onderdak. In 2014 is het opleidings- en trainingsschema voor de staf van de verschillende crŤches verder uitgebouwd, dit geeft de betreffende day care centres een stevige basis voor de toekomst en krijgen de kinderen passend onderwijs.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

1. Het realiseren van de nieuwbouw en personele ontwikkeling van verschillende Educare Centres rond Kaapstad. Verschillende crŤcheprojecten zijn in de loop der jaren gerealiseerd, die zonder uitzondering, alle financieel zelfstandig kunnen opereren en een vooraanstaande functie in de lokale community hebben.
2. Verdere ontwikkeling van het concept "bricks" (bouwen) gecombineerd met ontwikkeling van "skills" van crŤchemedewerkers. Met lokale organisaties en de gemeente Kaapstad is een plan voor een netwerk van lokale crŤches ontwikkeld.
3. Werving van financiŽle middelen gericht op de doelstelling van de stichting. In dit kader worden onder meer bouwreizen georganiseerd en zijn verschillende wervingsactiviteiten georganiseerd.

In 2013 is een keuze gemaakt voor de nieuwbouw van het kinderdagverblijf Sinethemba. Grace Duko, de vrouw achter Sinethemba, leidt deze crŤche reeds een aantal jaren succesvol. Sinethemba was echter toe aan een noodzakelijke nieuwbouw en impuls in de opleiding en kwaliteit van de leidsters. Het project is gesitueerd in Wallacedene, dicht bij de eerder gerealiseerde projecten. In 2014 is, met de Zuid-Afrikaanse partner CECD, de nieuwbouw gestart.
Begin 2015 is het project Sinethemba succesvol afgerond, de stichting heeft haar bijdrage aan de bouw volledig gerealiseerd. Inmiddels heeft de principal Grace Duko met haar staf intrek genomen en is Sinethemba volledig operationeel.
In 2015 zal de Stichting zich richten op professionalisering van de daycare centres waarbij zij betrokken is en 2 mogelijke projecten voor 2016 beoordelen. Bij een positieve beoordeling zullen in 2015 ook de voorbereidingen getroffen worden om het project in 2016 een goede start te laten maken.
In 2016 is een aanvang gemaakt met nieuwbouw van Lisa Educare, dit project is vergelijkbaar met het in 2015 gerealiseerde project Sinethemba. Begin 2017 is de bouw gerealiseerd.
Verdere bijdragen aan professionalisering van de Daycare centres zijn ontwikkeld in 2016 met lokale partners als CECD, zoals opleidingen en leermiddelen.
Bovendien heeft de stichting de lokale inbedding van de initiatieven en projecten verbeterd door nauwere samenwerking met partners en lokale overheid. Tot slot heeft de stichting een benchmark ontwikkeld waarmee de performance van de daycare centres kunnen worden vergeleken.

Beleidsplan

In 2015 zal de Stichting zich met name richten op de selectie en start van de projecten Bonisa en Lisa Educare, waarvan de mogelijke realisatie voor 2016 zal worden ingepland. Het opzetten van een wervingscampagne om de nodige middelen binnen te halen zal hiervan deel uitmaken.
Verder zal in 2015 aandacht besteed worden aan professionalisering van de bestaande daycare centres waarbij de stichting betrokken is.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.