Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van de belangstelling in Maastricht en omgeving voor de humanitaire noden van de Midden-Amerikaanse landen, alsmede het inzamelen van gelden en middelen voor projecten die humanitaire noden in Midden-Amerika helpen lenigen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Er werden 3 basisscholen bezocht, gedurende 14 uren werd voorlichting verstrekt aan ongeveer 500 kinderen.
Een goededoelenmarkt op een school voor Voortgezet Onderwijs werd bezocht. Leerlingen en ouders bezochten frequent de Pimma-stand. Ongeveer 800 bezoekers namen aan dit evenement deel.
Een kerstmarkt op een school voor Middelbaar Beroepsonderwijs werd weer bezocht. Een 700-tal leerlingen nam kennis van de doelstellingen van Pimma en de bereikte resultaten.
Ook een schoolmarkt in een Maastrichtse basisschool werd met een informatiestand opgeluisterd. Meer dan 500 mensen bezochten de stand en namen informatie mee.

Pimma werkte eveneens mee aan het evenement Wyck Live in Maastricht. Ruim duizend muziekliefhebbers bezochten dit gebeuren en namen kennis van de doelstellingen van Pimma.

Van 2 tot 9 november weer de actie voor Pimma in het winkelcentrum De Brusselse Poort te Maastricht. Meer dan 5.000 mensen bezochten de stand. Duizend mensen namen informatie mee.

Eveneens werd een informatiestand verzorgd in de parochie Sweikhuizen tijdens het parochiefeest. Ongeveer 150 mensen brachten een bezoek aan de stand en de PowerPointpresentatie.

In alle bovenstaande activiteiten werd middels een PowerPointpresentatie een beeld geschetst van het kinderleven en hun onderwijssituatie in Guatemala. Ook werd de nadruk gelegd op het feit dat elke financiŽle bijdrage, hoe klein ook, daar flinke verbeteringen teweeg kan brengen.

In het kader van het 25-jarig bestaansfeest organiseerde Pimma een tentoonstelling over "25 jaar Pimma". Tijdens de opening verleende het CBF Pimma het (honderdste) certificaat Kleine Goede Doelen. De tentoonstelling werd frequent bezocht door de bezoekers van het Centre Ceramique te Maastricht. Tevens is er door Studiopress, op verzoek van Pimma, een tv-documentaire met de titel "Pimma, 25 jaar" van bijna 25 minuten samengesteld over de resultaten in Midden-Amerika in de afgelopen 25 jaren.
Deze documentaire is meer dan 50 keren uitgezonden op L1, de regionale Limburgse zender. Deze uitzendingen zorgden voor veel naamsbekendheid van Pimma buiten de regio Maastricht.

De website is in de loop van 2013 verder aangepast. De website is overzichtelijker geworden.

Drie keer verscheen de Nieuwsbrief in dit jaar.
Sponsoren werden middels deze brief op de hoogte gehouden van de vorderingen van het project in Los Gůmez. In de nieuwsbrief is een vast item over de geschiedenis van en leven in Guatemala opgenomen.
In april 2013 werd het basisschoolproject te Los Gůmez opgeleverd en feestelijk geopend.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Pimma zamelt gelden in voor de bouw van (basis)scholen in Midden-Amerikaanse landen.
Pimma verzorgt voorlichting en streeft daarbij naar bewustwording van de noden in het Midden-Amerikaanse. Vooral op het gebied van (basis)onderwijs.

Beleidsplan

Opstarten nieuw basisschoolproject in Guatemala. Totale kosten worden geschat op ? 45.000.
In 2016 opstart en realisatie. We verwachten de opstart van ons elfde project; geschatte kosten opstart ? 25000. Tevens wordt er aan enkele scholen groot onderhoud gepleegd, geraamde kosten ? 7500. Verder continue aandacht voor Voorlichting en Bewustwording via basis- en voortgezet onderwijs, deelname aan goededoelenmarkten enz. Gelden vooral verkrijgen via acties en donaties.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.