Skip to main content
Close Menu

MissieNederland

Begunstigden: Algemeen publiek, Gelovigen, Jongeren, LHTB

Actief in

Informatie

Doelstellingen

1. Bevorderen van systematische bezinning op de missionaire identiteit en roeping van de Kerk in Nederland in al haar geledingen van kerkgenootschappen, plaatselijke gemeenten, parakerkelijke organisaties en individuele gelovigen om zout en licht te zijn voor de wereld, dichtbij en veraf. (Integral Mission)
2. Gemeenten stimuleren en helpen om een missionaire levensstijl te ontwikkelen onder hun leden.
3. Bevorderen van missionaire gemeenteopbouw in kerken.
4. Vergroten van eenheid en samenwerking van kerken en organisaties in Nederland.
5. Bevorderen van missionaire presentie van kerken en gemeenten in de samenleving.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Studiedagen, netwerkbijeenkomsten, symposia, toerusting, fondsenwerving voor het netwerk, presentatie van het netwerk aan het publiek, communicatie van activiteiten in en voor het netwerk, IDEAZ magazine, website, Week van Gebed

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.