Skip to main content
Close Menu

Bijbelschool de Wittenberg

Begunstigden: Gemeenschappen, Gelovigen, Jongeren

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Wittenberg is een Bijbelschool/vormingscentrum waar studenten opgeleid worden die het Koninkrijk van God zichtbaar willen maken. Samen met anderen maken zij deel uit van een christelijke leefgemeenschap. Het doel kan als volgt worden omschreven:
Vorming
De Wittenberg vormt jonge christenen tot dienstbare mensen. Ze leren verbinding te leggen tussen het Evangelie en de tijd waarin we leven.
Diversiteit
Wij leren onze jongeren omgaan met diversiteit. Een grote verscheidenheid in leeftijd, kerkelijke achtergrond en opleidingservaring geven kleur aan het leren en leven op de Wittenberg.
Samen leven
Wij bieden onze studenten een leefgemeenschap waar ze samen leren en leven en zicht krijgen op zichzelf en anderen.
Samen werken
De Wittenberg is een plek waar intensief samengewerkt wordt door medewerkers en waar jongeren de meerwaarde van goede samenwerking ervaren.
Inspirerend
De Wittenberg is een inspirerende leer-, woon- en werkomgeving. Jongeren denken met elkaar na over de relevantie van het Evangelie voor de samenleving.
Commitment
Wij leren jonge christenen om volgeling te worden van Jezus Christus. We delen de blijdschap van het geloof en beseffen dat het werk in het Koninkrijk van God vraagt om mensen met een lange adem.
Ontplooiend
Wij geven optimaal ruimte voor persoonlijke en geestelijke ontwikkeling. Jongeren ontdekken welke weg God met hen gaat. We bieden een prachtige oefenplaats waar we theorie en praktijk op creatieve wijze verbinden.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Wittenberg is een leer- en leefgemeenschap en is gericht op het vormen van jonge christenen, zodat zij bereid en in staat zijn om in de maatschappij en in de kerk als christen te leven en Jezus Christus als hun Heer na te volgen. Deze vorming vindt plaats door groei in kennis van Gods Woord en in de persoonlijke relatie met God.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.