Skip to main content
Close Menu

In de Rechte Straat

Begunstigden: Gelovigen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

In de Rechte Straat (IRS) is een interkerkelijke stichting die zich ten doel stelt rooms-katholieke medemensen bekend te maken met het oorspronkelijke Evangelie van Jezus Christus.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

We motiveren, ondersteunen en faciliteren lokale gemeenten om het evangelisatiewerk onder de rooms-katholieke naaste op te pakken. Hiervoor stellen we Bijbels en materiaal te beschikking. Ook geven wij in het bijv. het Pools en Spaans lectuur uit.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.